batdongsan

Hỗ trợ pháp lý, đầu tư, kinh doanh bất động sản

Các hoạt động về hỗ trợ quản lý đầu tư, kinh doanh bất động sản:
•    Hỗ trợ tư vấn pháp lý bất động sản
•    Dịch vụ hỗ trợ tài chính và các thủ tục khác
•    Duy trì và cập nhật hồ sơ dự án
•    Tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê bất động sản

® 2013 Kepler Real Estate Company