batdongsan

Quản lý và khai thác vận hành bất động sản tài sản

Các dịch vụ về Quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản
•     Quản lý trung tâm mua sắm
•     Quản lý các toà nhà trung cư, các khu văn phòng
•     Quản lý khu nhà riêng, các căn hộ cao cấp

® 2013 Kepler Real Estate Company