marketing

Nghiên cứu và cung cấp thông tin BĐS

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ duy nhất và có giá trị cho các chuyên gia phát triển bất động sản là những người có thể mới tham gia kinh doanh phát triển bất động sản và tiến hành dự án đầu tiên của họ, cũng như những người có thể chưa có kinh nghiệm trong marketing một số loại tài sản nhất định, hoặc là những người có thể không có nhân lực để thực hiện một dự án cụ thể tại một thời điểm nhất định.

Với kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong lập quy hoạch và thiết kế cũng như hình thành các chiến lược marketing đổi mới và hiệu quả đặc biệt được lập cho từng dự án. Hàng loạt các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng là toàn diện và bao gồm:
•    Marketing các dự án mới, và chúng tôi có thể tham gia từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.
•    Hỗ trợ các chuyên gia phát triển trong các dự án tái quy hoạch và tái triển khai mà đã không được thành công xét về khía cạnh bán hàng.
•    Cung cấp các dịch vụ tư vấn marketing, chẳng hạn như dịch vụ cố vấn và tư vấn cho các chuyên gia phát triển là những người có nhóm marketing riêng để thực hiện dự án nhưng không có kinh nghiệm hoặc chuyên môn trong thực hiện loại dự án cụ thể này.

Dưới đây là những những lĩnh vực mà khách hàng của chúng tôi luôn yêu cầu:
•    Phát triển thiết kế ý tưởng kinh doanh
•    Lập kế hoạch marketing và dự toán marketing
•    Thu thập thông tin thị trường
•    Quảng cáo & khuyến mại
•    Triển khai dự án
•    Khuyến mại bán hàng
•    Quản lý bán hàng

Ngoài ra chúng tôi còn Nghiên cứu và Tư vấn bất động sản, Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
•    Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khả thi
•    Nghiên cứu người tiêu dùng
•    Các ấn phẩm nghiên cứu
•    Tư vấn phát triển
•    Hình thành các quy hoạch tổng thể phát triển cho các thành phố mới

® 2013 Kepler Real Estate Company