thamdinhgia

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

>> Khái niệm Doanh nghiệp:

 • Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

 • Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang theo đuổi một hoạt động kinh tế”.

Nhìn chung doanh nghiệp là đơn vị kinh tế quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.  

 • Doanh nghiệp đang hoạt động: là doanh nghiệp được giả thiết vẫn tiếp tục hoạt động trong tương lai.
 • Tài sản ròng (Net Assets): là tổng tài sản trừ tổng nợ.
 • Thu nhập ròng (Net Income): là doanh thu trừ các chi phí, bao gồm các khoản thuế.
 • Dòng tiền (Cash flow ): là thu nhập ròng cộng (+) khấu hao và các chi phí không phải là tiền mặt khác.
 • Uy tín (goodwill): là tài sản vô hình phát sinh do danh tiếng, uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng, địa điểm, sản phẩm và các nhân tố tương tự mang lại các lợi ích kinh tế.
 • Tỷ lệ vốn hóa (Capitalisation rate): là tỷ lệ phần trăm dùng để chuyển đổi thu nhập thành giá trị.
 • Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán: là tổng giá trị tài sản thể hiện trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành. 
 • Giá trị thực tế của doanh nghiệp: là tổng giá trị thực tế của tài sản (hữu hình và vô hình) thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tính theo giá thị trường tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. 
 • Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp: là giá trị tăng thêm do các yếu tố lợi thế tạo ra như vị trí địa lý, thương hiệu, thị trường và thị phần trong nước cũng như nước ngoài,… của doanh nghiệp. 
 • Giá trị hoạt động liên tục: là giá trị của một doanh nghiệp, hay một lợi ích trong đó được xem xét theo giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục.

 >>>Thẩm định giá doanh nghiệp: là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp. Nói cách khác, thẩm định giá doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước lượng giá trị thị trường của các quyền và lợi ích mang lại từ sở hữu doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp. Quá trình này do thẩm định viên chuyên nghiệp tiến hành.

 

Kết quả hình ảnh cho m & a

 

 

>> Sự cần thiết việc định giá trị doanh nghiệp:

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu đánh giá và xác định giá trị đối với doanh nghiệp là một thiết yếu. Trong điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong hoạt động quản trị kinh doanh luôn cần thiết thông tin về GTDN. GTDN là mối quan tâm của các pháp nhân và thể nhân có lợi ích liên quan, giắn bó trực tiếp đến GTDN được xuất phát chủ yếu từ các yêu cầu quản lý và các giao dịch:

Định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp. Đây là loại giao dịch diễn ra có tính chất thường xuyên và phổ biến trong cơ chế thị trường, phản ánh nhu cầu về đàu tư trục tiếp vào sản xuất kinh doanh, nhu cầu tài trợ cho sự tăng trưởng và phát triển bằng các yếu tố bên ngoài, nhằm tăng cường khả năng tồn tại trong môi trường tự do cạnh tranh.

Trong cách nhìn của các nhà đầu tư, người cung cấp, thông tinh về GTDN cho người ta một sự đánh giá tổng quát về uy tín kinh doanh, khả năng tài chính và vị thế tín dụng để từ đó có cơ sở đưa ra các quyết định về đầu tư, tài trợ hoặc tiếp tục cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, xác định GTDN còn là một bước đi quan trọng để cải cách các DNNN như: cổ phần hóa, sáp nhấp, hợp nhất hay giao, bán và cho thuê.

>> Phương pháp áp dụng khi định giá trị doanh nghiệp

 • Phương pháp giá trị tài sản thuần
 • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
 • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
 • Phương pháp tỉ số giá/thu nhập (P/E)

>> Các yếu tố chủ quan được xem xét: 

 • Các báo cáo tài chính – Đảm bảo độ chính xác.
 • Tài sản – Xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu.
 • Nguồn nhân lực – Xác định điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ nhân viên.
 • Chiến lược bán hàng – Phân tích các chính sách bán hàng, bao gồm các đánh giá về tính hiệu quả và không hiệu quả
 • Marketing – Xem xét tính hiệu quả của các chương trình, chiến lược marketing
 • Lĩnh vực hoạt động – đánh giá lĩnh vực hoạt động của công ty
 • Đối thủ cạnh tranh – Hiểu và nắm bắt được các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng.
 • Hệ thống quản lý nội bộ – hiệu quả chưa? Có cần thiết cải tiến không?
 • Các vần đề về luật pháp - thuế, cơ cấu vốn…
 • Các hợp đồng và hợp đồng cho thuê
 • Hệ thống các nhà cung cấp – Độ tin cậy cũng như các điều khoản thương mại

 >> Các yếu tố khách quan được xem xét: 

 • Phân tích ngành
 • Ảnh hưởng của tình hình và xu hướng kinh tế quốc gia
 • Các yếu tố cạnh tranh bên ngoài

>> Tùy theo loại hình doanh nghiệp, quy mô lớn nhỏ, và mục đích sử dụng kết quả định giá, chúng tôi sẽ có chuyên gia tư vấn trực tiếp, giúp quý khách hàng hiểu rỏ giá trị của chính tài sản mà mình đang sở hữu.

 

 

® 2013 Kepler Real Estate Company