thamdinhgia

Thẩm định máy móc thiết bị

>> Khái niệm

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Thẩm định giá động sản bao gồm: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, các hàng hóa dịch vụ khác, công cụ dụng cụ,…Trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Tại Việt nam, ngoài những tài sản mang tính đặt thù, dễ nhận thấy của bất động sản, phần lớn tài sản khác có thể được xem nhóm tài sản động sản.

Thẩm định giá động sản nói chung hay máy móc, thiết bị là một lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành, cần thiết đối với sự vận hành của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi được thực hiện bởi các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, có kinh nghiệm và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp. Nhiệm vụ của thẩm định viên là cung cấp cho khách hàng những đánh giá độc lập, không thành kiến, được nghiên cứu đầy đủ và logic về giá trị máy, thiết bị của khách hàng vào một thời điểm cụ thể  với chính kiến của thẩm định viên. Máy, thiết bị phải được mô tả một cách trung thực và nhà định giá máy, thiết bị phải am hiểu nhất định về mặt kỹ thuật. Thẩm định viên không nhất thiết phải biết vận hành một cỗ máy cụ thể, hoặc so trình độ thông thạo như một kỹ sư chuyên ngành. Họ tách khỏi việc vận hành máy, thiết bị đó, và quan sát, xem xét trên phương diện tổng thế, nhưng khi cần thì họ cũng phải biết cách kiểm tra ứng dụng của máy, thiết bị đó so sánh lại với các máy, thiết bị khác. Nhà định giá cần phải hiểu chức năng cơ bản của thiết bị hoặc các bộ phận của máy, thiết bị cần định giá.

>> Vai trò thẩm định giá động sản

Thị trường thị trường máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết bị, vật tư, hàng hoá gọi chung là thị trường động sản là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, bảo hiểm cháy nổ, đền bù hư tổn, thanh lý phát mãi, tính khấu hao tài sản thông qua các dịch vụ có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn... liên quan đến động sản giữa các chủ thể tham gia vào thị trường.

Giá cả động sản phụ thuộc phần lớn vào quan hệ cung - cầu trên thị trường. Giá thị trường của động sản là mức giá ước tính đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá giữa một bên là người sẵn sàng mua và một bên là người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan và độc lập trong điều kiện thương mại bình thường.

Tuy nhiên, giá cả của động sản còn bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố mất cân bằng của thị trường do nhiều nguyên nhân không tính trước được như tính độc quyền, tính đầu cơ, các nhân tố cạnh tranh không lành mạnh ... có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của chính sách Nhà nước như điều chỉnh về chính sách thuế, hạn mức nhập khẩu …

Khi thẩm định giá động sản được thực hiện cho những mục đích cụ thể và mục đích định giá lại quyết định dựa trên cơ sở giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường và từ đó, giúp người định giá lựa chọn phương pháp định giá phù hợp. Do vậy thẩm định viên cần nắm vững về mục đích định giá thông qua việc trao đổi với khách hàng về loại máy, thiết bị cần định giá, sử dụng kết quả định giá phục vụ cho việc gì, cũng như dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết và trình độ của mình và giải thích, trình bày rõ ràng đầy đủ trong báo cáo định giá.

>> Các tài sản thường thẩm định giá:

  • Máy móc thiết bị sản xuất
  • Dây chuyền công nghệ 
  • Công cụ dụng cụ lao động
  • Phương tiện vận tải, cơ giới
  • Hàng hóa, bán thành phẩm

 

dongsan kepler

 

 >> Khách hàng của chúng tôi là ai: 

  • Cá nhân hoặc doanh nghiêp sở hữu tài sản là động sản
  • Các tổ chức tư vấn tài chính, cho thuê tài chính, tư vấn đầu tư
  • Các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, cơ quan thuế
  • Tổ chức đấu giá, phát mãi tài sản...

 

>> Chúng tôi thực hiện thẩm định giá theo quy chuẩn của Bộ tài chính và theo thông lệ quốc tế, đảm bảo tính khách quan và chất lượng sản phẩm. Đáp ứng các nhu cầu của khách hàng phục vụ trong các hoạt động kinh tế.

>> Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần thiết 0903642469 hoặc email: keplerland@gmail.com

 

® 2013 Kepler Real Estate Company